Enquete energiecooperatie impulZ

Een groep studenten van de Universiteit Maastricht, met steun van ImpulZ Energiecooperatie Beekdaelen, onderzoekt verschillende opties voor hoe het elektriciteitssysteem in Beekdaelen in de toekomst zou kunnen worden gestructureerd en ze zouden graag uw mening horen.

Ze hebben een enquête opgesteld om uw mening over het huidige elektriciteitssysteem en hoe het zou kunnen worden verbeterd om aan de toekomstige energiebehoeften van de gemeenschap te voldoen.

De enquête is beschikbaar in het Nederlands en Engels, duurt 10 minuten en kan worden ingevuld via de onderstaande link en QR-code.

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cRMjV7auAKRoWmW