Home

Welkom op de site Oirsbeek.com!

Boek over Beekdaelen door de in 2018 overleden heer Wil Schupp, klik  -> hier <-
U kunt dit boekje gratis downloaden. Wij verzoeken u vriendelijk een vrijwillige bijdrage over te maken naar; NL84INGB0007800800, ten name van Het Liliane Fonds, dat zorgdraagt voor hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen.
Vermeld bij de storting de opmerking:   “Boekje Beekdaelen”.

Boekje over Oirsbeek en zijn straatnamen, door Wil Schupp, klik -> hier <-